Wanneer kan integrale lichaamstherapie iets voor je betekenen?  

Enkele voorbeelden van klachten:
- Stijf aanvoelende of pijn in spieren en/of gewrichten, terugkerende blessures
- Terugkerende hoofdpijn, maagpijn, spijsverteringsklachten
- Ischias
- Stress, burn-out, teveel last ervaren, verminderde weerstand
- PMS (premenstrueel syndroom), overgangsklachten
- Klachten verband houdende met HSP (hoogsensitiviteit)
- Mentale onrust (piekeren, negatieve patronen)
- (Emotionele) instabiliteit
- Problemen in relaties, werk en je weet niet hoe hiermee om te gaan

Wat is integrale lichaamstherapie?
Integrale lichaamstherapie is een begeleidingsvorm die gesprek, aanraking, oefeningen, klassieke en energetische massage combineert tot een totale behandeling. Hierdoor is een breed scala aan spier- en gewrichtspijnen te behandelen, maar ook tijdens of na een emotioneel of mentaal zware periode heeft de behandeling een krachtige werking.
Tegenwoordig is het onmogelijk om continu in volledige balans te blijven. Overbelasting, stress of onverwerkte emoties kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan onbalans. Ons lichaam kan kleine verstoringen heel goed opheffen, maar bij teveel of te lang durende belasting kunnen blokkades ontstaan. Deze kunnen zich in spieren vastzetten, maar ook in bindweefsel en belemmeren vrije energiedoorstroming.
De behandelingen zijn erop gericht om de oorzaak van de blokkade op te sporen en zo jouw klachten op te lossen of te verlichten. Integrale lichaamstherapie geeft jou ook de mogelijkheid om jouw eigen kwaliteiten te gaan ervaren en te voelen. Zo kan je keuzes gaan maken die bij jou passen.

Wat kan je verwachten?
De eerste behandeling bestaat uit onder andere uit een intakegesprek waarbij uitgebreid aandacht wordt gegeven aan jouw klacht. Aan de hand hiervan stel ik een diagnose en behandelplan op en deze zal de tweede behandeling met je worden doorgenomen. De behandelingen vinden plaats op een behandelbank. Je kunt hierbij de onderkleding aanhouden en je wordt toegedekt met warme doeken. Je hoeft zelf niets mee te nemen.

Ik ga samen met jou op zoek naar de oorzaak van de klacht. Tijdens de behandeling maak ik onder andere gebruik van onderstaande technieken:
- Diepe bindweefselmassage
- Triggerpoint therapie
- Accupressuur en meridiaanmassage
- Klassieke massage
- Hollistic Pulsing
- Coaching

Voorbeelden van uitwerkingen
Omdat de behandelingen doorwerken in lichaam en geest, zijn de effecten veelal duurzaam van aard.

- Herstel van lichamelijke klachten en spanningen
- Terugkeer van mobiliteit en ervaren van meer bewegingsvrijheid
- Herstel van chronische klachten
- Ervaren van meer energie, meer rust en vertrouwen  
- Gevoel meer in balans te zijn van lichaam en geest
- Meer bewustzijn van eigen gedrag en de invloed hiervan op anderen

Kosten
Natuurgeneeskundige behandeling van 1 uur: € 55,--

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging de LVNG en het overkoepelende beroepsregister RBCZ.
Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden een therapeutische behandeling geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering.
Overzicht vergoedingen kan je vinden op de site van de LVNG : https://www.lvng.nl/vergoedingenlijst-2018Vriendelijk verzoek ik je bij de intake een legitimatiebewijs mee te nemen.
Ook is het mogelijk alvast een intakeformulier in te vullen en mee te nemen. Deze ontvang je na aanmelding.

  Aanbieder en opgave
  Karin van den Bosch
  T:06-46717112
  M: info@vitaliteitscentrum-Culemborg.nl

BEREIKBAARHEID EN PARKEERGELEGENHEID
Ons centrum is zeer goed bereikbaar met de auto. Centraal station is 5 km van het centrum Culemborg gelegen en er is geen openbaar vervoer. Er is voldoene en gratis parkeergelegenheid. de praktijk is gevestigd op de eerste verdieping, bereikbaar met een vaste trap.

WET OP GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Als een zorgverlener u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de client moeten zich daar aan houden.  

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet informatie geven over:
0    Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
0    De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
0    Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw hulpverlener, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als het niet duidelijk is.De zorgverlener is niet verplicht om te doen wat de client hem vraagt, maar heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. De expertise en eigen overtuiging spelen daarbij een grote rol. Uiteraard dient die beslissing te worden toegelicht.

Als client heeft u onder andere het recht:
0    Om zelf een zorgverlener te kiezen
0    Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
0    Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
0    Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend hulpverlener
0    Op inzage in en kopieën van uw medisch dossier
0    Op privacy van uw gegevens, ook na uw overlijden. Zie ook Privacyreglement en WBP.

U heeft als client ook plichten:
0    U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
0    U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen:
Is de client wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de client tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de client zelf geïnformeerd. Clienten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

WET BESCHERMING PERSOONGEGEVENS
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreren wij uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de geregistreerde gegevens, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.  Er geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Gegevens worden 15 jaar gearchiveerd.


Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

KLACHTENREGELING
Als zorgaanbieder willen we in eerste instantie natuurlijk graag zelf de klacht samen met u proberen op te lossen. Daarom vragen wij u bij een klacht of indien u ideeen heeft die onze zorg kunnen verbeteren , dit z.s.m. eerst met uw aanbieder te bespreken.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling verwijzen wij u naar deze informatiesite: https://www.scag.nl/

S.C.A.G.

U vindt daar uitleg over de klachtenregeling, formulieren voor het indienen van een klacht of een geschil.