Workshop Familieopstelling

Ken je dat? Je loopt al bijna je hele leven tegen dezelfde problemen aan. Steeds voel je je klein in gezelschap, steeds loop je tegen de verkeerde partner aan. Een “familieopstelling” kan inzicht geven en mogelijk uitkomst bieden.

Wat is een familieopstelling?
Een ‘familieopstelling’ laat je zien waar het in jouw leven werkelijk over gaat. Je neemt een kijkje onder de oppervlakte van je leven en ziet wat jou drijft en wat soms ongewild de regie over jouw leven lijkt te voeren. Dit “zien” vindt plaats op het niveau van de ziel.
Met woorden is dat dieperliggende thema onvoldoende uit te drukken, maar diep van binnen weet je dat het klopt. Door een familieopstelling krijg je een helder inzicht in het thema dat op dit moment in jouw leven speelt. Je leert zien waar het zijn oorsprong vindt binnen jouw gezin van herkomst.
Door dit ten volle onder ogen te zien en dit zonder voorbehoud te nemen zoals het is, geef je het vaak onbewuste verzet ertegen op en maak je van binnen ruimte voor liefde en mededogen. Het nieuwe innerlijke beeld wat dan ontstaat, geeft je ruimte voor een volgende stap in het proces van het betreffende thema.

Thema's en vragen kunnen in relatie staan tot:
- langdurig terugkerende problemen.
- het idee geen plek te hebben in groepen of gezelschappen.
- moeite hebben om je te verbinden met mensen en dingen.
- een individueel thema.

Heb je hulp nodig rondom één van deze thema’s? Neem dan gerust contact met mij op voor een kennismaking.

Doorlopende groep

Vanaf 15 april start ik bij voldoende aanmelding een zgn doorlopende groep. Dit betekent dat we om de paar weken bij elkaar komen. In een doorlopende groep kan elk gewenst moment ingestoken worden. De tweede avond staat gepland op  20 mei. Op deze avonden kunnen persoonlijke thema’s aan de orde komen, maar ik werk ook graag met vaste thema’s . Een van deze thema’s gaat over het “verlangen” . In een opstelling kan in beeld gebracht worden wat je verlangen is en waardoor je belemmerd wordt om dit verlangen ook echt te leven. Een ander thema behelst het vinden van je eigen innerlijke kracht. Iedereen heeft diep van binnen een krachtbron. Niet zelden wordt deze niet herkent. Allerlei belemmeringen zijn hier debet aan. In een opstellingen wordt dit zichtbaar gemaakt en kan je hier een stap in maken.

Deelname en aanvang
Bij voldoende aanmeldingen voor een groepsopstelling wordt deze georganiseerd.
Een groep bestaat uit circa tien personen, er wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. Als je grondig aan een persoonlijk thema wilt werken is het raadzaam meerdere avonden deel te nemen.

Kosten
De kosten bedragen voor één avond € 30,00 en voor 5 avonden € 120,00 inclusief koffie en thee.

Aanbieder en opgave
Gert Blom
T: 06-51506170

[email protected]

www.familie-opstellingen.net